Ogłoszenie o wyborze oferty 06.02.2018 r.

Obrabiarka sterowana numerycznie – 1 szt.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 DEMATEC POLSKA SP. Z O.O.

ul. Rudolfa Diesla 15

32-005 Niepołomice

Cena brutto: 1 033 200,00

Dominik Wyciszkiewicz

Ogłoszenie