Produkty

Do naszych produktów możemy zaliczyć precyzyjne wyroby toczone, frezowane i  spawane. Procesy dodatkowe, takie jak obróbka cieplna, cynkowanie, malowanie, itp. są wykonywane w kooperacji. 

Poniżej prezentujemy przykładowe produkty wykonywane w naszym zakładzie, które pokazują jedynie małą część naszych dużych możliwości.